ประวัติส่วนตัว
ครูสรัญญา สุขอุดม เกิดวันอังคารที่ 27 เมษายน 2525
บ้านเลขที่ 56 หมุ่ 11 ต. ทองเอน อ. อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

c03.jpg